UniiQuue

56 tekstów – auto­rem jest UniiQuue.

Zdarzyłeś mi się na chwilę.
Na tak krótko.
A może przy­widziało mi się. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 września 2015, 20:57

K.

przez to, że kocham tracę kontrolę
dos­tałam miłość i tęsknotę
bo nie kocha się za coś, tyl­ko po prostu
po pros­tu kocham
a mo­je ser­ce krzyczy
bezgłośnie
boleśnie
chce zna­leźć spokój
cze­kam na Ciebie
do jutra 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 maja 2015, 23:56

Nie lu­bię zi­my przez to, że jest zimno.
We mnie jest zim­no przez cały rok. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 grudnia 2014, 19:32

gdy­byś mnie po­kochał codzien­nie płakałabym
ze szczęścia 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 czerwca 2014, 20:36

dziś nig­dy nie będzie ta­kie sa­me jak wczoraj 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 marca 2014, 12:13

Każde two­je słowo które kiedyś da­wało mi szczęście, te­raz spra­wia ból. Jest jak os­trze które wbi­jasz w mo­je ciało
....w mo­je serce. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 sierpnia 2013, 22:11

Roz­pa­mięty­wane wspom­nienia żyją 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 czerwca 2013, 11:19

Pożeg­na­nie/roz­sta­nie nie jest naj­gor­szym cza­sem, dużo gor­sza jest chwi­la kiedy uświada­miasz so­bie że już nig­dy tej oso­by nie zobaczysz. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 maja 2013, 22:27

tęskno­ta bólem się wyraża 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 6 kwietnia 2013, 11:23

in­ności są potępiane

niestety 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 3 kwietnia 2013, 20:23

UniiQuue

When I fall in love It will be forever Or I'll never fall in love...

Zeszyty
  • Zeszyt – to co zat­rzy­muje...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

UniiQuue

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 września 2015, 20:03krysta sko­men­to­wał tek­st Zdarzyłeś mi się na [...]

10 września 2015, 16:27UniiQuue wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

8 września 2015, 22:22UniiQuue sko­men­to­wał tek­st Zdarzyłeś mi się na [...]

8 września 2015, 20:58Irracja sko­men­to­wał tek­st Zdarzyłeś mi się na [...]

8 września 2015, 20:57UniiQuue do­dał no­wy tek­st Zdarzyłeś mi się na [...]

21 maja 2015, 23:56UniiQuue do­dał no­wy tek­st K.  

2 grudnia 2014, 19:58UniiQuue sko­men­to­wał tek­st Nie lu­bię zi­my przez [...]

2 grudnia 2014, 19:32UniiQuue do­dał no­wy tek­st Nie lu­bię zi­my przez [...]

2 grudnia 2014, 18:52UniiQuue wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

22 czerwca 2014, 00:02PINGWINIOWATY sko­men­to­wał tek­st gdybyś mnie po­kochał codzien­nie [...]